Företaget

Alucat-katamaranerna har utvecklats och testats utifrån en ny slags båtinnovation sedan 2003, i olika omständigheter och för olika användningsändamål. De multifunktionella båtarna är utvecklade av tävlingsbåtförare för alla användargrupper. Vid planeringen har finska toppexperter inom båtbranschen deltagit. 

Företagets mission är att erbjuda stabila, säkra och ekonomiska båtar.

Alucat är en finsk topprodukt för inhemska och internationella vatten. Företagets forskning och produktutveckling grundar sig på noggrann testning och användarerfarenheter. Alucat värdesätter hållbar utveckling, vilket framhålls i att tillverkningsmaterialet är 100 % återvinningsbart. I planering, produktion och användning är utgångspunkten minimering av miljöbelastningen.