Egenskaper

Största tillåtna lutning med maximal last för båtar med v-botten är 19,5 grader. En katamaran lutar endast 10 grader med maximal last.

En katamaran svänger utan avdrift. Hamnmanövreringen går enkelt, säkert och tryggt.

Alucat hålls stadigt vågrät i svängarna. Horisonten försvinner inte och det bildas inga döda vinklar. Sikten hålls bra åt alla håll hela tiden.

Alucat plogar inte vattnet utan utnyttjar vattnets naturliga lyftkraft. Det bildas ingen planingströskel.

Alucat smäller inte i vågorna. Bekvämligheten, säkerheten och kontrollen över båten är bättre.

Vid nödstopp trycks inte Alucats akter ner och därför bildas ingen farlig aktervåg.

Man stiger tryggt i Alucat via en bred bogramp.

Alucat går tryggt och stabilt till stranden och gungar inte ostadigt som en båt med v-botten.